Bacaro-MV-Group-Bacaro.jpg
Bacaro-znak.png

Regina
(pôda)

Biologické ošetrenie pôdy zabraňujúce výskytu pôdnych škodcov a patogénov.

Bacaro-etiketa.png

Etiketa PDF

Produkt obsahujúci spóry vybraných druhov a kmeňov baktérií používaných na aplikáciu do pôdy.

Prospešné mikroorganizmy granulované v aktívnej forme začínajú v pôde okamžite pôsobiť, čím prispievajú k rýchlemu a zdravému vývoju rastliny. Aktívne pôsobia až 2 – 3 týždne.

Symbiotický účinok pôdnych baktérií a mykorízy indukuje v rastline ochranné mechanizmy proti hlavným plesňovým patogénom, ako sú Fusarium, , Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phoma, Verticillium a iné hubové ochorenia.

Aktívne mikroorganizmy sa podieľajú na znižovaní výskytu drôtovcov a iných škodcov v pôde. 

Typické pH slabej organickej kyseliny (okolo pH 4,5) produktu udržuje fosfor v pôdnom roztoku a sprístupňuje veľké množstvo výživných látok, ktoré rastlina bežne ťažko asimiluje.

Obsah humínových kyselín, fosforu, draslíka a organickej hmoty zabezpečí rastline skvelý začiatok vegetácie.

Prípravok je vhodné použiť do pôdy pred siatím, kedy napomáha eliminovať všetkých prezimujúcich škodcov a patogény v pôde.

Obzvlášť vhodné do pôd s nižším obsahom organickej hmoty.

Formulácia : Kapsulované aktívne baktérie

 

Obsah mikroorganizmov:

  • Mykorízne huby (Glomus spp.) 2 %

  • Rizosférne baktérie – 1x109 KTJ/g 

  • Bacillus psychrodurans, 

  • Bacillus licheniformis, 

  • Metarhizium anisopliae

 

Balenie : 1, 2, 4, 5, 10 kg 

Bacaro-Regina-Tabulka.png

Prípravok nezanecháva reziduá. 

Povolené v ekologickom poľnohospodárstve.

Všetky baktérie obsiahnuté v produkte sú prirodzenou súčasťou pôdy.

Ochranná doba - 0 dní.